Anmälan för X-Cup 2020 öppnar tisdagen den 11/2 kl 20.00 på följande länk: 
http://app.lap.io/event/2020-x-cup-serieanmalan

När anmälan är fulltecknad stänger den. Beroende på efterfrågan på de ordinarie anmälningarna kommer vi i år eventuellt att erbjuda ett väldigt begränsat antal efteranmälningsplatser som då kommer att finnas tillgängliga via hemsidan ca två veckor före respektive lopp.

Då vi inte kör seedningslopp i år baseras startindelningen på föregående års resultat. Seedningslistan finns att ladda ner genom att klicka på ikonen längst ner på denna sidan. 

När man anmäler sig väljer man alltså klass efter ålder, kön och startgrupp:
Start 1 för de lite långsammare
Start 2 för de lite snabbare

Anser du att du har gjort en tydlig förbättring eller försämring jämfört med föregående år får du gärna ta hänsyn till det och välja en annan start än den som rekommenderas enligt seedningslistan. Målsättningen är alltid att få så jämna startfält som möjligt för att vi ska få en bättre X-Cup. Kom ihåg det!

För nya deltagare får ni ange vilken startgrupp ni önskar starta i baserat på egen bedömning och sen får vi ta ställning till om det behövs göras förflyttningar mellan startgrupperna om de skiljer sig för mycket i antal. 

Är du osäker på din egen förmåga och inte känner någon som finns i startlistan och som du kan jämföra dig med, rekommenderar vi att du anmäler dig i den långsammare Start 1.

Priset för cupen är 200 kr för ungdomar upp till 19 år och 900 kr för övriga. Precis som tidigare ingår en olycksfallsförsäkring från Folksam genom Svenska Cykelförbundet.

Observera att startplatser INTE får överlåtas utan X-Cups skriftliga godkännande, och då endast för resten av säsongen. Tillfälliga byten tillåtes alltså inte och en överträdelse kan resultera i uteslutning.